Skip links

Değerli Paydaşlarımız,

İnsan kaynağının niteliklerine göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmaya uygun belgelendirme yapılması günümüz bilgi toplumlarında bir gereklilik haline gelmiştir. Bunun yanı sıra her yıl milyonlarca kişi meslek hastalığına veya iş kazasına bağlı olarak hayatını kaybetmekte, bir çoğu ise sürekli iş yapamaz hale gelmektedir. Maddi kayıplar telafi edilse de can kayıplarının telafisi ne yazık ki mümkün değildir.

Bu nedenle sektörde üretim ve hizmet kalitemizi uluslararası standartlara taşırken, iş güvenliğini ve iş sağlığını çalışanların güvenliği ve sağlığını destekleyen bir araç olarak üretim ve kalitenin bir parçası olarak görmeliyiz.

Kaynes, bu gereklilikten hareketle, ‘‘Personel Belgelendirmesi’’ ile ilgili çalışmaları yakın takip ederek ve bu yapıya uyum çerçevesinde TÜRKAK tarafından ISO 17024 standardına göre akredite olmuş uluslararası bir ‘‘Belgelendirme Kuruluşu’’ statüsünde hizmet sunmaya başlamıştır.

Bu unvanın üzerimize yüklediği sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürürken; tamamen bağımsızlık, tarafsızlık ve etik değerlere tam uygunluk en büyük değerimiz olmuştur.

Mükemmeliyetçi hizmet sunuyor; etkin bir iç denetim süreç yönetimi yapıyoruz.

Belgelendirme talep eden kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, gerekli kriterleri sağlayan tüm adaylar için TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkisi çerçevesinde, Türkiye’nin her yerinde ve yurt dışında belgelendirme sürecini yürütmekte ve öncesinde, belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartları belirleyerek, başvurma isteğinde olan herkesin ulaşabilmesini sağlamaktayız.

Gerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda sağlam zeminler oluşturma, gerekse de nitelikli iş gücünün arttırılmasının sağlanması için tüm iş dünyamızı hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Çetin TEMEL
Genel Müdür | CEO
KAYNES
cetin@kaynes.com.tr

Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.