Skip links

Kuyumcu Belgesi Seviye 4

Kuyumcu Belgesi Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4)

  Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  Taksi Şoförünün (Seviye 3);

  •  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması
  • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  21UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu

  21UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

  Seçmeli Birimler

  21UY0441-4/B1: Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi

  BG.1 Tehlike ve risk kavramlarını tanımlar.

  BG.2 İş kazası ve ramak kala olay kavramlarını tanımlar.

  BG.3 İş kazası ve ramak kala olaylarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Acil durum kavramını açıklar.

  BG.5 Acil durumlarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.6 Satış alanındaki acil durumlarda, (hırsızlık ve benzeri.) kendisi ve müşteriler için uygun önlem ve davranışları açıklar.

  BG.7 Mağaza atıklarının (ambalaj malzemesi, temizlik malzemesi ve benzeri.) tasnif ve geri dönüşümüne yönelik önlem ve kuralları açıklar.

  BG.8 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

  BG.9 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini (çalışma saatleri, vitrin düzenleme, güvenlik ve benzeri.) açıklar.

  BG.10 Satış faaliyeti sürecinin kalitesini etkileyen durumları (ihtiyaç tespiti, sunum, itiraz yönetimi, müşteri ilişkileri ve benzeri) açıklar.

  BG.11 Mağaza alanında yürütülmesi gereken temizlik ve düzen işlerini açıklar.

  BG.12 Satış alanında yapılması gereken işlemleri (mağazanın açılış işlemleri, stok kontrolü, vitrin düzenleme, kayıt tutma, kasa işlemleri ve benzeri.) açıklar.

  A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

  BG.1 Mağaza alanı tanzim ve teşhir yöntem(ler)ini açıklar.

  BG.2 Özel muhafaza ve/veya güvenlik koşulları gerektiren altın ve gümüş ürünleri ayırt eder.

  BG.3 Altın ve gümüş metallerinin özelliklerini ve diğer madenlerden ayıran özelliklerini açıklar.

  BG.4 Altından ve gümüşten üretilen takı ürünlerinin çeşitlerini (kolye, küpe, yüzük vb) açıklar.

  BG.5 Altın ve gümüş ürünün fiyatlandırma yöntemlerini açıklar.

  BG.6 Altın ve gümüş ürünün fiyatlandırmasını etkileyen değişkenleri (has fiyatı, milyemi, alım, satım, işçilik, hurda olup olmadığı ve benzeri.) açıklar.

  BG.7 Altın ve gümüş milyemini/ayarını belirleme teknik ve yöntemlerini açıklar.

  BG.8 Darphanede basılan sarrafiye altınların gram ve ayar özelliklerini açıklar.

  BG.9 Kuyumculuğa ait mesleki terimlerin anlamlarını ayırt eder.

  BG.10 Satış görüşmesi süreci adımlarını (karşılama, ağırlama, ihtiyaç belirleme, faydayı sunma, itirazları karşılama, bilgilendirme ve uğurlama) açıklar.

  BG.11 Ölçü ekipmanlarının (yüzük, bilezik, ayar) kullanım amacını açıklar.

  BG.12 Tahsilât yöntemlerini açıklar.

  BG.13 Satış belgesi/garanti belgesinin düzenlenme amacını açıklar.

  BG.14 Satın alınan ikinci el altınların özelliklerine göre yapılacak işlemleri ayırt eder.

  BG.15 Ürünün değişim ve iade durumunda yapılması gereken işleri açıklar.

  BG.16 Kuyumculukta kullanılan ölçü yöntem ve tekniklerini açıklar.

  A2 Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

  BY.1 Mağaza içi düzenlemeleri (ışık durumu, ekipman, tezgah temizliği ve benzeri.) yapar.

  BY.2 Altın ve gümüş takıları satış servisini kolaylaştıracak şekilde vitrine yerleştirir.

  BY.3 Ölçü ekipmanlarının (yüzük, bilezik, ayar) tezgâh arkasında olup olmadığını kontrol eder.

  BY.4 Terazi göstergesinin sıfırda olup olmadığını kontrol eder.

  BY.5 Altın/gümüş takının fiziksel özellikleri (rengi, sesi, ağırlığı) ve damga değerine göre ayarını kontrol eder.

  BY.6 Altın/gümüş takının gram miktarını tartarak belirler.

  BY.7 (*) Altın/gümüş takının günlük has fiyatına bakarak ayar/gram fiyatını hesaplar.

  BY.8 (*) Altın/gümüş takı fiyatını milyem hesaplama yöntemini kullanarak hesaplar.

  BY.9 Altın/gümüş takının TL üzerinden verilen fiyatını döviz kuruna çevirir.

  BY.10 Müşteriyi karşılayarak altın/gümüş takı talebini alır.

  BY.11 Müşterinin talep ettiği altın/gümüş takı ve alternatif ürünleri satış tekniklerini kullanarak (sunum, denettirme vb) müşteriye sunar.

  BY.12 Müşterinin beğendiği altın/gümüş ürünün özellikleri hakkında müşteriye bilgi (ürünün temel özellikleri ayarı, gramı, tasarlayan kişi, kullanım özellikleri ve benzeri.) verir.

  BY.13 (*) Müşterinin beğendiği altın/gümüş takının fiyatı hakkında bilgi verir.

  BY.14 Müşterinin talebine göre altın/gümüş takı siparişi alır.

  BY.15 Müşterinin satmak için getirdiği ikinci el altın/gümüş takının alış işlemlerini yöntemine uygun şekilde yapar.

  BY.16 Satışını gerçekleştirdiği altın/gümüş takının kredi kartı/nakit tahsilât işlemlerini yapar.

  BY.17 Ürünün özelliklerine uygun ambalajlama yapar.

  BY.18 Ürün için satış belgesi/garanti belgesi düzenler.

  BY.19 Satışı yapılan üründe yapılması gereken tadilat işlemlerini tespit eder.

  BY.20 Altın/gümüş takının temizliğini uygun yöntemle yapar.

  BY.21 (*) Altın/gümüş takının ölçülendirme işlemini yöntem ve tekniğine uygun olarak yapar.

  BY.22 (*) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  BY.23(*) Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  BY.24(*) Kalite kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?

  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  21uy0441-4-rev-00-kuyumcu-perakende

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.