Skip links

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Belgesi Seviye 4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Belgesi Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

  Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  —-

  Zorunlu Birimler

  11UY0007-4A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

  Seçmeli Birimler

  17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

  17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

  17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (seviye 4) mesleki yeterlilik belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar

  BG.2 Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar

  BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar

  BG.4 Acil durum kavramını açıklar

  BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

  BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

  BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar

  BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar.

  BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

  BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar.

  BG.11 Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

  BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

  BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar

  BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

  BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.

  BG.1 Çalışma alanındaki araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.

  BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar

  BG.3 İş makinesi durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  BG.4 İş makinelerinin genel yapısını açıklar.

  BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar

  BG.6 İş makinesi teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar.

  BG.7 İş makinesi satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

  BG.8 İş makinesi tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar.

  BY.1 Çalışma alanını çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirir

  BY.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar.

  BY.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar

  BY.4 İş makinesini satmak isteyen kişiden iş makinesi hakkında bilgi alır

  *BY.5 İş makinesini inceleyerek durumunu tespit eder

  *BY.6 İş makinesi hakkında resmi sorgulama yapar.

  BY.7 İş makinesinin değerini belirler

  BY.8 Değerleme işlemi sonucuna göre iş makinasını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır

  *BY.9 Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır

  *BY.10 Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder

  *BY.11 Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder

  BY.12 İdari işlemleri tamamlayarak iş makinesini teslim alır

  *BY.13 İş makinesinin tamir ihtiyacını belirleyerek gerekli hallerde tamirini sağlar.

  BY.14 İş makinesini satış için uygun yere konumlandırır.

  BY.15 İşletmeye gelen müşterinin ihtiyacını tespit eder

  BY.16 Müşteriye uygun iş makineleri hakkında bilgi verir.

  *BY.17 Müşteriye ilgilendiği iş makinesini göstererek tanıtımını yapar.

  *BY.18 Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.

  BY.19 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır.

  *BY.20 Fatura ve diğer idari işlemleri takip eder

  *BY.21 Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesini takip eder

  BY.22 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder

  BG.1 Çalışma alanında kullanılan araç ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.

  BG.2 Çalışma alanının çalışmaya hazırlanması sırasında yapılması gereken düzenlemeleri sıralar.

  BG.3 Karayolu taşımacılığı araçlarının tamir ihtiyaçlarını ayırt eder

  BG.4 Karayolu taşımacılığı araçları oto kuaför işlemlerini sıralar

  BG.5 Karayolu taşımacılığı araçları temizliğinde yapılması gerekenleri sıralar.

  BG.6 Karayolu taşımacılığı araçları durum tespitinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  BG.7 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları tanımlar

  BG.8 Karayolu taşımacılığı araçlarının teslim alınmasında takip edilen süreçleri sıralar.

  BG.9 Karayolu taşımacılığı araçlarının satış işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar.

  BG.10 Karayolu taşımacılığı araçlarının tesliminde takip edilen idari süreçleri sıralar.

  BY.1 Çalışmaya başlamadan önce talimatları doğrultusunda işyeri alanını çalışmaya hazır hale getirir.

  BY.2 Çalışma alanında bulunan eşyaların temizliğini yapar

  BY.3 Kullandığı iş ekipmanının bakımını yapar

  BY.4 Satış yapmak isteyen kişiden satmak istediği araç hakkında bilgi alır.

  *BY.5 Satış yapmak isteyen kişinin aracını inceleyerek durumunu tespit eder

  *BY.6 Satış yapmak isteyen kişinin aracının durumu hakkında resmi sorgulama yapar

  BY.7 Satış yapmak isteyen kişinin aracının değerini belirler.

  BY.8 Değerleme işlemi sonucuna göre aracını satmak isteyen kişiden fiyat hakkında bilgi alır

  *BY.9 Fiyat pazarlığı yaparak sorumludan onay alır.

  *BY.10 İdari işlemleri takip eder.

  *BY.11 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder.

  BY.12 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim alır.

  *BY.13 Teslim aldığı karayolu taşımacılığı aracını kontrol ederek tamir ihtiyacını tespit eder

  BY.14 Gerçekleştirdiği tespit doğrultusunda aracın ilgili birime götürülerek tamirini sağlar.

  *BY.15 Satılmak istenen aracın temizliğini gerçekleştirir

  BY.16 Satılmak istenen aracın oto kuaför ihtiyacını belirler

  BY.17 Satılmak istenen araç için belirlediği işlemlerin oto kuaförde yapılmasını sağlar

  BY.18 Satılmak istenen aracı satış için uygun yere çeker.

  BY.19 Müşterinin ihtiyacını tespit eder.

  BY.20 Müşteriye uygun araçlar hakkında bilgi verir

  *BY.21 Müşteriye ilgilendiği aracı göstererek tanıtımını yapar

  *BY.22 Yetkisi dâhilinde fiyat pazarlığı yapar.

  BY.23 Pazarlık yaptığı fiyat için sorumludan onay alır

  *BY.24 İdari işlemleri takip eder.

  *BY.25 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder.

  BY.26 İşlemleri tamamlayarak aracı teslim eder.

  BG.1 Sipariş süreçlerini açıklar.

  BG.2 Tedarik ve sevkiyat süreçlerini tanımlar.

  BG.3 Stok takip işlemlerini açıklar.

  BG.4 Marka standartları kavramını açıklar.

  BG.5 Tescil işlemlerini sıralar.

  BY.1 Geçmiş dönemlerde yapılan işlem ve satışları inceleyerek bir sonraki dönem için sipariş dosyası hazırlar.

  *BY.2 Hazırladığı dosya ile belirlediği sipariş ihtiyacını amirine bildirir

  BY.3 Amirin talimatları doğrultusunda verilen siparişe ilişkin tedarik işlemlerini takip ederek kayıtları tutar.

  BY.4 Araçların sevkiyat işlemlerini takip eder.

  BY.5 Stok kayıtlarını sisteme işler.

  *BY.6 Satış öncesi işlemleri marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde gerçekleştirir.

  *BY.7 ASBİS sistemine giriş yaparak araç tescil işlemlerini takip eder.

  *BY.8 Marka standartlarına ve işyeri kurallarına uygun şekilde araç teslimi yapar.

  BY.9 Satış sonrası gerçekleştirilecek memnuniyet çalışmaları hakkında bilgi verir

  BY.10 Satış sonrası müşterinin yararlanabileceği hizmetler hakkında bilgi verir.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

  GÖRÜNTÜLE

  17UY0298-4 ULUSAL YETERLİLİK MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI

  GÖRÜNTÜLE

  OTO GALERİCİLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

  GÖRÜNTÜLE

  BROŞÜR-MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI

  GÖRÜNTÜLE

  MOTORLU KARA TAŞITLARI YÖNETMELİK

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.