Skip links

Oto Ekspertiz Elemanı (Seviye 4)

OTO EKSPERTİZ ELEMANI SEVİYE 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  20UY0423-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

  20UY0423-4/A2: Oto Ekspertiz İşlemleri

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak.

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

  Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

  20UY0423-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki kuralları sıralar
  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.
  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.
  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.
  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.
  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.
  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.
  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.
  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.
  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir
  BG.11 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.
  BG.12 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.
  BG.13 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar
  BG.14 Dönüştürülebilen malzemelerin ayrım ve sınıflamasını listeler.
  BG.15 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.
  BG.16 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.
  BG.17 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.
  BG.18 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.
  BG.19 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.
  BG.20 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.
  BG.21 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

  BG.1 Müşteri ilişkileri ve talep alma sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar

  BG.2 Çalışma planı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  BG.3 Ekspertizde kullanılan makine ve ekipmanları açıklar.

  BG.4 Diagnostik testini ve bu test ile ölçümü yapılan durumları açıklar.

  BG.5 Araç boya kontrollerinin yapılması gereken noktalarını açıklar.

  BG.6 Kaporta kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

  BG.7 Dış yüzey kontrolü sırasında dikkat edilecek alanları açıklar.

  BG.8 Ekspertiz raporlarını ve bu raporlamada dikkat edilecek hususları sıralar.

  BG.9 Elektronik arıza kayıtlarını (motor, hava yastığı, ABS, otomatik şanzıman yönetim sistemi gibi) açıklar.

  BG.10 Motorun güç ve performans ölçüm değerlerini açıklar.

  BG.11 Aracın iç-dış kontrollerini (motor, alt takım, silindir kapak conta, kaporta gibi) açıklar.

  BG.12 Aracın yanal kayma, amortisör ve fren testlerini açıklar.

  BY.1 İşyeri talimatları uyarınca müşteri ile görüşerek kayıtları oluşturur.

  BY.2 Aldığı müşteri kayıtlarını değerlendirerek günlük çalışma planı oluşturur.

  BY.3 Ekspertizde kullanacağı ekipmanı hazırlar.

  *BY.4 Kullanılacak ekipmanın çalışırlığını kontrol eder.

  BY.5 Motor, hava yastığı, ABS, otomatik şanzıman yönetim sistemi gibi elektronik arıza kayıtlarını talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

  BY.6 Motor bölümü kontrolleri arasında yer alan akü ve kayışları talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

  BY.7 Motor güç testi yaparak ortam bilgilerini ve performans ölçüm değerlerini talimatlara uygun şekilde kayıt altına alır.

  BY.8 Aracın sol ön ve arka, sağ ön ve arka kapı döşemeleri ve koltukları ile yer döşemelerini talimatlara uygun şekilde kontrol eder.

  BY.9 Aracın motor, alt takım, silindir kapak conta, kaporta, iç-dış kontrollerini talimatlara uygun şekilde yapar.

  BY.10 Aracın yanal kayma, amortisör ve fren testlerini talimatlara uygun şekilde yapar.

  *BY.11 Diagnostik test cihazını araca zarar vermeden talimatlara uygun şekilde bağlar.

  *BY.12 Diagnostik test cihazını aracın kategorisini girerek taramayı başlatır.

  *BY.13 Bilgisayarda oluşan tespit ve arıza kayıtlarını işyeri talimatlarında belirlenen şekilde ekspertiz formuna aktarır.

  *BY.14 Boya ölçüm cihazı ile işyeri talimatlarında belirlenen noktalarda ölçüm yapar.

  *BY.15 Boya ölçümü sonunda elde ettiği verileri, referans aralığında bulunmayan parçaları dikkate alarak, işyeri talimatları doğrultusunda ekspertiz formuna kaydeder.

  *BY.16 Kaportanın değişen, hasarlı veya onarılmış parçalarını tespit eder.

  *BY.17 Aracın cam, far, sinyal, sileceklerinin durumunu görsel kontrol ile tespit eder.

  BY.18 Lastik derinlik ölçüm cihazı ile lastiklerin aşınma durumunu tespit eder.

  BY.19 Jantların durumunu görsel kontrol ile tespit eder.

  *BY.20 Aracın dış yüzey kontrolünde elde ettiği tespitlerin fotoğrafını çekerek kayıt altına alır.

  *BY.21 Dış yüzey kontrolü sonunda elde ettiği verileri, referans aralığında bulunmayan parçaları dikkate alarak işyeri talimatları doğrultusunda ekspertiz formuna kaydeder.

  *BY.22 Aracı uygun süre ile kullanarak aracın genel durumunu işyeri talimatları doğrultusunda tespit eder.

  *BY.23 Araç test sürüşü sonunda elde ettiği verileri, referans aralığında bulunmayan parçaları dikkate alarak işyeri talimatları doğrultusunda ekspertiz formuna kaydeder.

  BY.24 Hazırladığı raporu işyeri talimatları uyarınca müşteriye sunar

  *BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

  *BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

  *BY.27 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  OTO EKSPERTİZ ELEMANI SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  OTO EKSPERTİZ ELEMANI SEVİYE 4

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.