Skip links

Taksi Şoförü Seviye 3

Taksi Şoförü Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  ÖN KAYIT FORMU BELGELENDİRME ŞARTLARI

  17UY0330-3 Taksi Şoförü

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, – Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  Taksi Şoförünün (Seviye 3);

  •  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması
  • Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

  Zorunlu Birimler

  A1 İSG, Çevre ve Kalite

  A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

  Seçmeli Birimler

  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

  Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

  NOT:

  Taksi Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  1) BİLGİLER

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.

  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.

  BG.3 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.

  BG.4 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

  BG.5 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

  BG.6 Yolcu kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar

  BG.7 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.

  BG.8 Kaza halinde alınması gereken tedbiri açıklar

  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.

  BG.10 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar

  BG.11 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar

  BG.12 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.

  BG.13 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar

  BG.14 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.

  BG.15 Yolcu memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar

  BG.17 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri açıklar

  1) BİLGİLER

  BG.1 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.

  BG.2 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.

  BG.3 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.

  BG.4 Araçta unutulan, müşteriye ait herhangi bir malzeme ile ilgili alınması gereken tedbiri açıklar.

  BG.5 İklim şartlarına göre kullanılması gereken lastiğe ilişkin mevzuat hükümlerini açıklar.

  BG.6 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.

  BG.7 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.

  BG.8 Aracın fonksiyonel kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.9 Taksimetrenin araç içerisinde bulundurulabileceği yerleri açıklar.

  BG.11 Hava ve yol durumuna göre güvenli yolculuk hususlarını açıklar.

  BY.1 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik poliçesi, egzoz emisyon kartı, LPG sızdırmazlık belgesi, belediye çalışma belgesi vb.) kontrol eder.

  BY.2 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, stepne, kriko, reflektör, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder

  BY.3 Aracın dış temizliğini sağlar.

  *BY.4 Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder

  BY.5 Motor yağ seviyesini kontrol eder.

  BY.6 Soğutma sıvısı seviyesini kontrol eder.

  BY.7 Aracın içini uygun malzeme ile silerek temizler

  *BY.8 Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.

  BY.9 Lastik hava basıncını kontrol eder

  BY.10 Lastik diş derinliğinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.

  BY.11 Aracın iç ve dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

  *BY.12 Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, araç içi lambaları, dönüş ışığı ve benzeri kontrolünü yapar.

  BY.13 Sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder

  BY.14 Silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.

  BY.15 Taksimetre, varsa telsiz ve navigasyon ile diğer araç içi ekipmanların kontrolünü yapar

  *BY.16 Fren ve el freni kontrolünü yapar.

  BY.17 Koltuk ve aynanın sürüş için uygunluğunun kontrolünü yapar

  BY.18 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

  BY.19 Trafik kurallarına uygun olarak yolcuyu bulunduğu en uygun noktadan veya duraktan alır.

  BY.20 Yolcunun bagajını yerleştirmesine yardım eder.

  *BY.21 Taksimetreyi yolcunun araca bindiği andan itibaren açar

  BY.22 Adres bilgisini alıp yolcu ile istişare ederek güzergahı belirler.

  BY.23 Yolun durumu, mesafe ve zaman hakkında yolcuyu bilgilendirir.

  *BY.24 Trafik kurallarına uygun olarak ve hava şartlarına göre aracı güvenli şekilde kullanır.

  BY.25 Yolcunun talebine göre aracın konfor özelliklerini kullanır

  *BY.26 İstenen adrese ulaştığında, en uygun yerde trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde aracı durdurur.

  *BY.27 Taksimetrede yazılan ücreti alır.

  BY.28 Para üstünü yolcuya iletir

  BY.29 Yolcuya perakende satış fişini keser.

  BY.30 Yolcuyu indirir.

  BY.31 Yolcuya bagajını teslim eder.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  TAKSİ ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 ŞATNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  TAKSİ ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİĞİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.