Skip links

İnşaat Boyacısı Seviye 3

İnşaat Boyacısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0023–3 İnşaat Boyacısı

  Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve estetik gereklilik olarak görülmektedir. Bu bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

  11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

  Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike kaynaklarını listeler.

  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.

  BG.3 Sorun yaratacak aksaklıkları kime bildirmesi gerektiğini açıklar.

  BG.4 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. BG.5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri listeler.

  BG.6 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin neden bulunmaması gerektiğini açıklar.

  BG.7 İlk yardım çantası ve yangın söndürücünün çalışma ortamında neden bulundurulması gerektiğini açıklar.

  BG.8 İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) neden yanında bulundurması gerektiğini açıklar. 

  BG.9 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği yetkilisinin direktiflerine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtir.

  BG.10 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirtir.

  BG.11 İşverenin iş ile ilgili verdiği talimatlara uyulması gerektiğini belirtir.

  BG.12 İşin gidişatı konusunda işvereni neden bilgilendirmesi gerektiğini açıklar.

  BG.13 Yapı teknik-ortam uygulama şartlarını açıklar.

  BG.14 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.15 Kullanılacak malzemeyi, malzeme miktarını, işe başlama ve iş bitiş sürelerini açıklar.

  BG.16 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin nasıl uygulanacağını açıklar.

  BG.17 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklar.

  BG.18 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını açıklar.

  BG.19 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırması gerektiğini açıklar.

  BG.20 Gerekli önlemleri alarak tehlikeli ve zararlı atıkların ve geri dönüştürülebilen malzemelerin geçici depolamasının nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.21 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin nasıl depolanması gerektiğini açıklar. 

  BG.22 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurması gerektiğini belirtir.

  BG.23 Meslekle ilgili yayınları ve ürün tanıtım toplantılarını takip etmesi gerektiğini belirtir.

  BG.24 Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılması gerektiğini açıklar.

  BG.25 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri çalıştığı ekiple paylaşması gerektiğini belirtir.

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar.

  BY.3 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

  BG.1 Yüzeyi nasıl kontrol edeceğini açıklar.

  BG.2 Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemleri açıklar.

  BG.3 Yapı temel izolasyon eksiklerini ve genel kontrolleri ile ilgili kime/kimlere bilgi vereceğini açıklar.

   BG.4 Metal yüzeylerde çapak ve kaynak izlerinin temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.5 Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile nasıl arındırılacağını açıklar.

  BG.6 Yüzeyleri nasıl temizleyeceğini açıklar. (tozdan, kirden, yağdan, küften) 

  BG.7 Zeminin durumuna bağlı olarak; yüzey temizleme yöntemlerini listeler. 

  BG.8 Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden nasıl ayıracağını açıklar.

  BG.9 İç ve dış yüzeylerde gizli dere, balkon, ıslak hacimlerdeki tesisat kaçaklarının izolasyon eksikliklerinin giderilmesi için ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.10 İşin gerektirdiği basit iskelelerin kurulması/sökülmesi işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.11 Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemelerin (çimento esaslı yüzey düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik, akrilik-poliüreten malzemeler v.s.) nasıl hazırlayacağını açıklar.

  BG.12 Ahşap yüzeylerde ahşabın yapısındaki nem oranının nasıl ölçüleceğini açıklar.

  BG.13 Ahşabın nem oranına göre uygulamaya geçip geçmeyeceğini açıklar.

  BG.14 Ahşap yüzeylerde ahşap koruyucu kullanarak ahşabın içten nasıl korunması gerektiğini açıklar.

  BG.15 Ürünlerin teknik bülten, ambalaj ve etiketlerinde yer alan kullanım şartlarını açıklar.

  BG.16 Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) nasıl kullanacağını açıklar.

  BG.17 Boya öncesi ve sonrasında gerekli tedbirleri aldıktan sonra prizleri ve elektrik anahtarları için ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.18 Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere vb.) nasıl koruyacağını açıklar.

  BG.19 Boya uygulaması öncesi/sonrası kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.20 Macunlama işlemine başlamadan önce astarın teknik bültende yer alan kuruma süresini açıklar.

  BG.21 Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre nasıl hazırlandığını açıklar.

  BG.22 Spatula veya mala ile macunu yüzeye nasıl uygulanacağını açıklar

  BG.23 Macun uygulama sonrası zımparalama işleminin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.24 Zımpara işleminden sonra yapılması gereken ilk işlemi açıklar.

  BG.25 Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana ne yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.26 Yüzeylere göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre nasıl kullanıma hazır hale getireceğini açıklar.

  BG.27 Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre ekipmanlarla nasıl uygulanacağını açıklar.

  BG.28 Teknik bülteni dikkate alarak astarın kuruma süresini açıklar.

  BG.29 Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına göre seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun olarak nasıl uygulayacağını açıklar.

  BG.30 Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat uygulamasının nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.31 Teknik kullanım talimatında belirtilen kuruma süresini açıklar.

  BG.32 Birinci katın kurumasından sonra ihtiyaca göre zımparalama yapılıp yapılmaması gerektiğini açıklar.

  BG.33 İkinci veya üçüncü kat boyanın/verniğin gereği halinde nasıl uygulanacağını açıklar.

  BG.34 Zeminlerde (beton) epoksi boyanın nasıl uygulanması gerektiğini açıklar

  BG.35 Ahşabın doğal yapısının ve görüntüsünün korunması için hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini açıklar.

  BG.36 Yüzeyde yapılması gereken kontrolleri açıklar.

  BG.37 İşverenin talebinin yerine gelip gelmediğini açıklar.

  BG.38 Boyadan sonra yüzeylerde kalan hatalı kısımlara nasıl bir işlem uygulanması gerektiğini açıklar.

  BG.39 Kullanılan boya malzemesine göre yüzey temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.40 Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarının nasıl söküleceğini açıklar.

  BG.41 Atıkların nasıl uzaklaştırılacağını açıklar.

  BG.42 Geri dönüştürülmesi gereken atıkların nasıl ayrıştırılacağını ve depolanacağını açıklar.

  BY.1 Yüzeyi kontrol eder.

  BY.2 Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.

  BY.3 Metal yüzeylerde varsa çapak, kaynak izlerinin ve pasların mekanik ve/veya kimyasal yollarla temizliğini yapar.

  BY.4 Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile arındırır.

  BY.5 Yüzeyleri tozdan, kirden, yağdan, küften temizler. 

  BY.6 Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama, zımparalama, tel fırça, basınçlı su, yapı kimyasalları ve kumlama vb. yöntemleri ile yüzey temizliği yapar.

  BY.7 Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden ayırır.

  BY.8 Gerekiyorsa, işin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve iş bitiminde söker.

  BY.9 Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeyi hazırlar.

  BY.10 Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) kullanıma hazır hale getirir.

  BY.11 Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere, süpürgelik) kağıt maskeleme bandı ile bantlar ve/veya koruyucu örtü ile kaplar.

  BY.12 Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar. 

  BY.13 Spatula veya mala ile macunu yüzeye uygular.

  BY.14 Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan sonra uygun zımpara ile zımparalama işlemi yapar.

  BY.15 Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğini yapar.

  BY.16 Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana rötuş yapar

  BY.17 Yüzeylere göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır hale getirir.

  BY.18 Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi yardımcı araçlarla uygular.

  BY.19 Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun olarak hazırlar.

  BY.20 Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat olarak uygular.

  BY.21 Teknik kullanım talimatında belirtilen süre kadar kurumaya bırakır. BY.22 Birinci katın kurumasından sonra yüzeyin durumuna göre gerekirse zımparalama yapar.

  BY.23 Yüzeyin gözle ve elle kontrolünü yapar.

  BY.24 Kullanılan boya malzemesine göre yüzeyi nemli bez, spatula veya tiner yardımı ile temizler.

  BY.25 Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarını söker.

  BY.26 Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İNŞAAT BOYACISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  11uy0023-3-rev-02-insaat-boyacisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.