Skip links

İnşaat İşçisi Seviye 2

İnşaat İşçisi Seviye 2

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  16UY0253-2 İnşaat İşçisi (Seviye 2)

  Bu yeterlilik İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

  16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

  Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike, tehlike kaynakları ve risk unsurlarını listeler.

  BG.2 Yapılacak işe uygun (kalıp, demir, beton, duvar, sıva) iş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler. 

  BG.3 Çalışacağı alanda oluşabilecek tehlike ve risk unsurlarına karşı alınmış olan tedbirleri ve ikaz/uyarı işaretlerini sıralar. 

  BG.4 Yapılacak işle ilgili kazaya sebebiyet verecek tehlikeli durum ve davranışların neler olduğunu açıklar.

  BG.5 İşyerinde kullanılan iş ile ilgili alet ve iş ekipmanlarının olası olumsuzluk durumlarında ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.6 Çalışma esnasında, çalışma alanı ve çevresinde meydana gelen tehlikeli durumlar ile karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar.

  BG.7 İş için gerekli araç, gereç ve ekpimanı kullanıma nasıl hazırlayacağını açıklar

  BG.8 Çalışma ortamının tertip ve düzeni için yapılması gerekenleri listeler.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER

  BY.1 Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  BY.2 Kendisine verilen talimat doğrultusunda İSG ile ilgili alınan önlemlere uyar.

  BY.3 Yapacağı/yapılacak işlerde çalışma ortamının temiz bulunmasını sağlar.

  BY.4 Çalışma ortamında yer alan ahşap kalıp malzemelerini gösterir.

  BY.5 Birleştirilmiş ahşap kalıp malzemelerini kendisine gösterilen yere taşır. 

  BY.6 Kendisine verilen ahşap kalıp malzemesini, tarif edilen ölçü ve özelliklerde hazırlar.

  BY.7 İş güvenliği kurallarına uyarak kalıpçının nezaretinde kalıpları söker. BY.8 Ahşap kalıpçının nezaretinde sökülen ahşap kalıpların temizliğini, bakımını ve istiflenmesini yapar.

  BY.9 Çalışma ortamında yer alan betonarme demircisinin kullanacağı donatı elemanlarını gösterir.

  BY.10 Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden betonarme demircisi nezaretinde keserek, gruplandırır.

  BY.11 Kesilen ve gruplandırılan donatı elemanlarını montaj yerlerine taşır.

  BY.12 Kalıp kanatları kapatılmadan önce, betonarme elemana uygun olan pas payı elemanlarını gösterir.

  BY.13 Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletleri gösterir.

  BY.14 Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletlerin taşınmasına yardımcı olur.

  BY.15 Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme işlemleri esnasında betoncuya nasıl yardımcı olacağını anlatır

  BY.16 Çalışma ortamında yer alan duvarcının kullanacağı malzemeleri gösterir. 

  BY.17 Örgü harcının yapılacağı yeri temizleyerek, harç için gerekli malzemeleri taşır.

  BY.18 Harç yapılacak yeri temizleyerek, harç için kullanılacak malzemeleri talimatlar doğrultusunda getirir.

  BY.19 Kullanılacak harcı, duvarcı/sıvacı nezaretinde belirtilen özellik ve kıvamda hazırlar.

  BY.20 Duvar örme işlemi esnasında duvarcıya malzeme tedarikini sağlar.

  BY.21 Lento ve hatıl kalıplarını taşır.

  BY.22 Çalışma ortamında yer alan sıvacının kullanacağı malzemeleri gösterir.

  BY.23 Söve veya ön dökümlü elemanları montaj alanına taşır.

  BY.24 İş sonrası çalışma alanı ve çevre ile ilgili temizliği yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İNŞAAT İŞÇİSİ ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT İŞÇİSİ ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  16uy0253-2-rev-00-insaat-iscisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.