Skip links

Isı Yalıtımcısı Seviye 3

Isı Yalıtımcısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı

  Bu yeterlilik, yapılarda ısı yalıtımını yapan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirlemek, ölçme değerlendirme ve belgelendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

  12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.

  Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Bütünleşik sınav yapılması durumunda, birim kontrol listelerinde benzerlik gösteren bilgi ifadeleri için ortak soru sorulabilir.

  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BG.1 Projenin nasıl okunacağını açıklar.

  BG.2 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin metrajını nasıl çıkaracağını açıklar.

  BG.3 Şartnamedeki iş sıralamasını ve kalemlerini listeler.

  BG.4 Yapılacak iş ile ilgili kullanılacak ekipmanı açıklar.

  BG.5 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin yalıtıma hazır olup olmadığının nasıl kontrol edileceğini açıklar.

  BG.6 Hangi hava koşullarında çalışma yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Sarf malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre listeler.

  BG.8 Depolama ve istiflemenin kurallara uygun nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.9 Atık malzemelerin talimatlara uygun nasıl depolanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Çalışacağı alandaki tehlikeli ve riskli durumları açıklar.

  BG.11 Çalışacağı alandaki tehlikeli ve riskli durumlarda neler yapması gerektiğini açıklar.

  BG.12 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler.

  BG.1 Cephenin düzgünlük kontrolünün nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.2 Bozuk ve gevşek yüzey ve elemanların tamiratında izlenecek adımları açıklar.

  BG.3 Isı yalıtım levha çeşitlerini açıklar. 

  BG.4 Isı yalıtım levhalarını nasıl yerleştireceğini açıklar. (bina iç ve dış köşelerinde, pencere ve kapı kenarlarında)

  BG.5 Uygulama yüzeyine göre yapıştırma tekniğinin nasıl seçildiğini açıklar.

  BG.6 Dübelleme işleminin nasıl yapılması gerektiğini açıklar.

  BG.7 Köşe ve damlalık profillerini neden uygulaması gerektiğini açıklar.

  BG.8 Isı yalıtımı sistemi içerisinde yer alan profillerin çeşitlerini listeler.

  BY.1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli ekipmanların (KKD, iletişim araçları, ilkyardım çantası, yangın söndürücü vb.) çalışma ortamında olup olmadığını kontrol eder.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

  BY.3 Yalıtımı yapılacak yüzeylerin projesine göre metrajını çıkartır.

  BY.4 Kullanacağı araç, gereç ve malzemelerin miktarını ve çeşidini yapılacak olan işin projesine göre belirleyerek hazırlar.

  BY.5 Cephedeki düzgünlüğü (cepheye ip çekerek vb. yöntemlerle) kontrol eder.

  BY.6 Bozuk ve gevşek yüzeylerde yüzey düzeltme tamiratını yapar.

  BY.7 Yapıya ait denizlik ve damlalığın boyutlarını kontrol ederek, gerekirse değiştirilmesini sağlar.

  BY.8 Su basman profilini uygun bir şekilde monte eder.

  BY.9 Isı yalıtım yapıştırıcısını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

  BY.10 Yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniği ile ısı yalıtım levhalarına yapıştırıcı uygular.

  BY.11 Isı yalıtım levhalarını yatay doğrultuda ve şaşırtmalı olarak yerleştirir. *

  BY.12 Bina iç ve dış köşelerinde kilitleme sistemi ile ısı yalıtım levhalarını yerleştirir. *

   BY.13 Pencere/kapı kenarlarında ısı yalıtım malzemeleri arasında derz oluşmasını engellemek için ısı yalıtım levhalarını tek parçada, L şeklini alacak şekilde yerleştirir.

  BY.14 Isı yalıtım yapıştırıcısının kuruması için yeterli süre bekledikten sonra uygulama projesine uygun dübelle, dübelleme işlemini yapar.

  BY.15 Isı yalıtım levhası koruma sıvasını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

  BY.16 Köşe ve damlalık profillerini ısı yalıtım sıvası kullanarak gerekli yerlere uygular.

  BY.17 Isı yalıtım levhalarının üzerine birinci kat ısı yalıtım levhası koruma sıvasını uygun süre içerisinde uygular.

  BY.18 Isı yalıtım levhası koruma sıvası yaşken sıva filesini (donatı filesini) yüzeye yerleştirerek, düşeyde ve yataydaki ekleri, pencere ve kapı köşelerine takviye filelerini tekniğine uygun olarak uygular. *

  BY.19 Birinci kat ısı yalıtım levhası koruma sıvası kuruduktan sonra ikinci kat ısı yalıtım sıvasını tekniğine uygun şekilde uygular. (gereğinde alternatif olarak birinci kat sıvası tam kurumadan ıslak üstüne ikinci kat sıva uygulaması yapar)

  BY.20 Son kat kaplama uygulamalarını şartnameye ve tekniğine uygun olarak yapar.

  BY.21 İşlem sonrası atık malzemeleri uygun yerlerde ve uygun şekilde depolar.

  BY.22 İş bitiminde çalışma alanını temizler

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  ISI YALITIMCISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  12uy0057-3-rev-01-isi-yalitimcisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.