Skip links

Pvc Doğrama Montajcısı Seviye 3

14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı

  PVC doğrama montajcılarının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır..

  Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

  Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olması gerekir

  Zorunlu Birimler

  14UY0195-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

  14UY0195-3/A2 PVC Doğrama Montaj İşlemi

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

  BİLGİLER

  BG.1 Çalışacağı alandaki risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar

  BG.3 Sorun yaratacak aksaklıkları kimlere bildirmesi gerektiğini açıklar.

  BG.4 Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar

  BG.5 Çalışma alanı ve çevresinde ilgisiz kişiler bulunduğunda yapması gerekenleri açıklar.

  BG.6 İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) listeler

  BG.7 Yangınla ilgili önleyici tedbirleri açıklar

  BG.8 Güç kaynağından güvenli biçimde elektrik alma yöntemlerini açıklar.

  BG.9 Yüksekte çalışma kurallarını açıklar.

  BG.10 Yardımcı elemanlara iş dağılımının nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.11 İşin ne kadar süreceğini hesaplar.

  BG.12 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.13 Tehlikeli ve zararlı atıkların verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.

  BG.14 Tehlikeli ve zararlı atıkların depolanması için gerekli olan önlemlerin neler olduğunu açıklar

  BG.15 Yapılacak işlemin türüne göre uygulanacak kalite sağlama tekniklerini açıklar.

  BG.16 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

  BG.17 Mesleği ile ilgili eğitimleri nasıl takip edeceğini açıklar.

  BG.18 Mesleği ile ilgili yeni teknoloji ve gelişmeleri nereden takip edeceğini açıklar.

  BG.19 Bilgi ve deneyimini çalıştığı kişilere nasıl aktaracağını açıklar

  BY.1* İş Sağlığı ve Güvenliği için risk değerlendirmesi sonucu belirlenen ve işveren tarafından temin edilen KKD'leri kullanır

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar

  BY.3* İşveren tarafından sağlanacak ilk yardım çantası ve yangın söndürücüyü bulundurur.

  BY.4 Çalışacağı alanın gereken güvenlik kontrolünü kendisine verilen talimatlara uygun olarak yapar

  BY.5 Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar

  BY.6 Kendisine verilen iş ile ilgili programını belirler

  BG.1 Montaj için gerekli araç ve gereci listeler.

  BG.2 Kullanacağı elektrikli aletler için enerji bağlantısını nasıl sağlayacağını açıklar

  BG.3 Doğramaların montaj yerlerini nasıl belirleyeceğini belirtir

  BG.4 Mevcut kör kasa var ise korozyon ve yalıtım kontrolünü nasıl yapacağını açıklar.

  BG.5 Kanatları menteşelerinden nasıl çıkaracağını açıklar

  BG.6 Sabit camların cam macunlarını ve cam çivilerini nasıl sökeceğini açıklar.

  BG.7 Mevcut camları nasıl sökeceğini açıklar

  BG.8 Kasa, kanat ve orta kayıtları nasıl sökeceğini tanımlar

  BG.9 Sökülen kasaların kalan parçalarını nasıl temizleyeceğini belirtir.

  BG.10 Söküm yapılan mekanı nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.11 Doğrama bağlantı delik yerlerini nasıl markalayacağını belirtir.

  BG.12 Uygun ucu ve delme makinesini eşleştirir

  BG.13 Bağlantı deliklerini nasıl deleceğini açıklar

  BG.14 Doğrama kasasını yerine nasıl yerleştireceğini açıklar

  BG.15 Kasayı nasıl takozlayacağını açıklar.

  BG.16 Kasanın yatay ve düşey teraziye nasıl alınacağını açıklar.

  BG.17 Takozları nasıl sıkıştıracağını açıklar

  BG.18 Uygun ucu ve delme makinesini eşleştirir.

  BG.19 Uygun makine ile duvar bağlantı deliğini nasıl deleceğini açıklar.

  BG.20 Uygun dübelli vidayı belirler.

  BG.21 Uygun dübel veya vidayla doğramayı duvara nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.22 Cam kanalı ayar takozunun PVC profile uygun nasıl seçileceğini açıklar

  BG.23 Cam kanalı ayar takozuna nasıl uygulayacağını açıklar

  BG.24 Doğramaya uygun camı, ölçüsünü kontrol ederek eşleştirir.

  BG.25 Camı yerine nasıl takacağını açıklar

  BG.26 Cam çıtası ölçüsünü nasıl alacağını açıklar.

  BG.27 Markalanmış uygun çıtayı hangi kurala göre seçeceğini açıklar.

  BG.28 Çıtayı yerine nasıl takacağını açıklar.

  BG.29 Su tahliye tapalarını nasıl takacağını açıklar

  BG.30 Montaj tapalarını nasıl takacağını açıklar.

  BG.31 Uygun aksesuarları hangi kurallara göre seçeceğini belirtir.

  BG.32 Aksesuarları çerçevede takılacağı yere nasıl tutturacağını açıklar.

  BG.33 Tespit deliklerini nasıl deleceğini açıklar.

  BG.34 Doğramaya takılacak diğer aksesuarların nasıl takılacağını açıklar

  BG.35 Uygun vida ve sıkıştırma ucu - aletini neye göre seçeceğini açıklar.

  BG.36 Uygun vida ile kilit kol ve aksesuarları doğramaya nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.37 Dikmeyi markalanmış yerde nasıl sabit tutacağını açıklar.

  BG.38 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarını nasıl bağlayacağını açıklar.

  BG.39 Rayları markalanmış yerde nasıl sabit tutacağını açıklar

  BG.40 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının nasıl bağlanacağını açıklar.

  BG.41 Lamelleri nasıl hazırlayacağını açıklar

  BG.42 Tespit makinesi ve ucunu nasıl hazırlayacağını açıklar

  BG.43 Lamelleri markalanmış yerlere nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.44 Yalıtım yapılacak bölgeyi nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.45 Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna nasıl uygulayacağını açıklar.

  BG.46 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.47 Su yalıtımı yapılacak bölgeyi nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.48 Su yalıtım malzemesini doğrama ile duvar birleşim yerine nasıl uygulayacağını açıklar.

  BG.49 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini nasıl temizleyeceğini açıklar.

  BG.50 Kilitlenmeyen kanatlardaki ayarları nasıl yapacağını açıklar.

  BG.51 Menteşe ayarlarını nasıl yapacağını açıklar.

  BG.52 Camdan dolayı oluşan kanat sarkmalarını nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.53 Hatalı kanatlardaki cam takozlarını nasıl değiştireceğini açıklar.

  BG.54 Gerekli görülen yerlerde uygun sağlamlaştırma işlemini nasıl yapacağını açıklar.

   BG.55 Kullanım bilgilerini müşteriye nasıl anlatacağını açıklar.

  BG.56 Kullanımla ilgili uygulamayı nasıl yapacağını açıklar.

  BG.57 İş teslim tutanağını nasıl düzenleyeceğini açıklar.

  BG.58 Aksesuar, conta, cam, menteşe, PVC profil ve kilitleri nasıl kontrol edeceğini ve arızaları nasıl tespit edeceğini açıklar.

  BG.59 Arıza durumuna göre malzemeleri listeler.

  BG.60 Arızanın nedenleri, giderme yöntemleri ve süresi hakkında müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar.

  BG.61 Arızayı giderecek ürünler ve özellikleri hakkında müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar.

  BG.62 Yetkiliden maliyet hakkında nasıl bilgi alacağını ve müşteriye nasıl bilgi vereceğini açıklar. BG.63 Müşteri ile anlaşma yapıldıktan sonra tespit edilen arızayı nasıl gidereceğini açıklar

  BG.64 Giderilen arızaların müşteri ile nasıl kontrol edileceğini açıklar.

  BG.65 Arıza giderme tutanağını nasıl düzenleyeceğini açıklar.

  BY.1 Doğramaların ölçülerini kontrol ederek montaj yerlerini belirler.

  BY.2 Mevcut kör kasa var ise korozyon ve yalıtım kontrolünü yapar.

  BY.3 Kanatları menteşelerinden çıkarır.

  BY.4 Sabit camların cam macunlarını ve cam çivilerini söker.

  BY.5 Mevcut camları söker.

  BY.6 Kasa, kanat ve orta kayıtları söker.

  BY.7 Sökülen kasaların kalan parçalarını temizler

  BY.8 Söküm yapılan mekanı temizler.

  BY.9 Doğrama bağlantı delik yerlerini markalar.

  BY.10 * Uygun ucu ve delme makinesini seçer.

  BY.11 Bağlantı deliklerini deler.

  BY.12 Doğrama kasasını yerine yerleştirir.

  BY.13 * Kasayı takozlar.

  BY.14 Kasayı yatay ve düşey teraziye alır.

  BY.15 * Takozları sıkıştırır.

  BY.16 Uygun ucu ve delme makinesini seçer

   BY.17 Uygun makine ile duvar bağlantı deliği deler.

  BY.18 Uygun dübelli vidayı seçer.

  BY.19 Uygun dübel veya vidayla doğramayı duvara tespit eder.

   BY.20 Yalıtım yapılacak bölgeyi temizler.

  BY.21 * Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular.

  BY.22 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler.

   BY.23 * Cam kanalı ayar takozunu PVC profile uygun seçer.

  BY.24 Cam kanalı ayar takozunu uygular.

  BY.25 Doğramaya uygun camı, ölçüsünü kontrol ederek seçer.

  BY.26 Camı yerine takar.

  BY.27 Cam çıtası ölçüsünü alır

  BY.28 Markalanmış uygun çıtayı seçer.

  BY.29 Çıtayı yerine takar.

  BY.30 Su tahliye tapalarını takar.

  BY.31 * Montaj tapalarını takar

  BY.32 Uygun aksesuarları seçer

  BY.33 Aksesuarları çerçevede takılacağı yere tutturur.

  BY.34 * Tespit deliklerini deler.

  BY.35 Doğramaya takılacak diğer aksesuarları takar.

  BY.36 Uygun vida ve sıkıştırma ucu - aletini seçer ve hazırlar

  BY.37 Uygun vida ile kilit kol ve aksesuarları doğramaya tespit eder

  BY.38 Montaj elemanlarını hazırlar.

  BY.39 Dikmeyi markalanmış yerde sabit tutar.

  BY.40 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının bağlantılarını yapar.

  BY.41 Montaj elemanlarını hazırlar.

  BY.42 Rayları markalanmış yerde sabit tutar.

  BY.43 Bir taraftan başlayarak montaj elemanlarının bağlantılarını yapar.

  BY.44 Lamelleri hazırlar.

  BY.45 Tespit makinesi ve ucunu hazırlar.

  BY.46 Lamelleri markalanmış yerine tespit eder

  BY.47 Yalıtım yapılacak bölgeyi temizler.

  BY.48 * Yalıtım malzemesini duvar boşluğuna uygular.

  BY.49 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler

  BY.50 Su yalıtımı yapılacak bölgeyi temizler.

  BY.51 Su yalıtım malzemesini hazırlar

  BY.52 * Su yalıtım malzemesini doğrama ile duvar birleşim yerine uygular.

  BY.53 Duvar ve doğrama yüzeyine taşan yalıtım malzemesini temizler

  BY.54 Kanatlar kapalıyken üzerindeki kilitleri kilitler

  BY.55 * Kilitlenmeyen kanatlardaki ayarları yapar.

  BY.56 * Menteşe ayarlarını yapar.

  BY.57 * Camdan dolayı oluşan kanat sarkmalarını tespit eder.

  BY.58 Hatalı kanatlardaki cam takozlarını değiştirir.

  BY.59 Son ve genel görünüş kontrolü yapar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  PVC DOĞRAMA MONTAJCISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  İNŞAAT BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  14uy0195-3-rev-00-pvc-dograma-montajcisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.