Skip links

Epilasyon Uzmanı Seviye 4

Protez Tırnak Uygulayıcısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  18UY0344-4 EPİLASYON UZMANI

  Güzellik Salonlaronda Epilasyon Alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri İş Yeri Açma Belgesi Olarak Tanındı. Detay için bakınız.

  Epilasyon Uzmanı Seviye 4 belgesi ile isteyen adaylarımız Ustalık belgesine denklik yapabilmektedirler.

  Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

  SINAV BİRİMLERİ VE ADAYLARA SUNULAN SEÇENEKLER

  Ulusal Yeterlilik Birimleri

  • A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

  • B1 Elektro Sistem ile Epilasyon Yapma

  • B2 Işık Sistemleri ile Epilasyon Yapma

  Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

  • A1 + B1

  • A1 + B2

  • A1 + B1 + B2

  Bu harflerin anlamı nedir? Adaylara sınav seçenekleri sunulmaktadır. Öncelikle her aday A1 yani İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre sınavından başarılı olmak zorundadır. 

  B1 sınavı yani Elektro Sistem ile Epilasyon Yapma yani İğneli epilasyon cihazından adaylar sınava alınır. 

  B2 sınavı yani Işık Sistemleri ile Epilasyon Yapma yani IPL cihazından adaylar sınava alınır. 

  Adaylar ister hem iğneli epilasyon hem lazer epilasyon sınavına girer veya istediği bir cihazı seçer ve onun sınavına girer. Verilecek belgenin arka yüzünde sınava hangi birim veya birimlerden girilmişse yazılır.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Epilasyon Uzmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiğialternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  BG.1 Çalışma konusuna göre olası tehlike ve riskleri ayırt eder.

  BG.2 İş süreçleri ile ilgili olası sağlık sorunlarına yönelik önlemleri açıklar.

  BG.3 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanı için güvenlik önlemlerini tanımlar.

  BG.4 Yapılan işe ve kullanılan iş ekipmanına uygun KKD’leri ayırt eder.

  BG.5 Tehlike, risk ve ramak kala terimlerinin anlamlarını ayırt eder.

  BG.6 İş süreçlerinde kullanılan kozmetiklerin ve temizlik malzemelerinin özelliklerine uygun alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar

  BG.7 Yetkisi dahilindeki iş ekipmanının bakımları ve periyodik muayenelerine ilişkin süreçleri açıklar.

  BG.8 Acil durumlara (yangın, patlama, doğal afet vb.) karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.9 Acil durum planının işlev ve önemini açıklar

  BG.10 Atıkların çevre koruma açısından tehlike ve risklerini ayırt eder.

  BG.11 Geri dönüştürülebilen malzemeleri ayırt eder.

  BG.12 Atıklarının muhafaza ve bertaraf işlemlerini açıklar.

  BG.13 Çevresel risk faktörlerini açıklar

  BG.14 Epilasyon uygulamalarında tutulması gerekli kayıtları açıklar.

  BG.15 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arıza tespitini açıklar,

  BG.16 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanının hata ve arıza durumlarına karşı alınması gereken önlemlerin açıklar.

  BG.17 Epilasyon uygulamalarında kullanılan iş ekipmanının teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder.

  BG.18 Kalite ve prosedür kavramlarını ayırt eder.

  BG.19 Müşterilerden gelen öneri ve şikayet halinde yapılması gereken işlemleri tanımlar

  BG.1 Epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar.

  BG.2 Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar

  BG.3 Elektro epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanına göre çalışma prensiplerini açıklar

  BG.4 Kıl köküne yapılacak elektro epilasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar

  BG.5 Elektro epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar

  BG.6 Başarılı bir elektro epilasyon işleminde ulaşılması gereken sonuçları tanımlar.

  BG.7 Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir

  BG.8 Elektro epilasyon uygulanabilecek vücut bölgelerini tanımlar

  BG.9 Elektro epilasyon uygulama periyotlarını tanımlar

  BG.10 Cildin katmanlarını açıklar

  BG.11 Elektro epilasyon işlemlerinde kullanılan akım türlerine göre uygulama sürelerini tanımlar.

  *BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.

  BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemeyi gerçekleştirilecek işleme göre hazırlar

  BY.3 Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde elle ve/veya uygun ekipman ile temizlik malzemesi kullanarak temizler

  BY.4 Kullanılan iş ekipmanını ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, elle ve/veya makineyle, temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder.

  BY.5 Sterilize edilen iş ekipmanını uygun saklama kaplarında saklar

  BY.6 Kullanılan uygulama ünitesi ile diğer iş ekipmanında kapsamlı arıza olması durumunda ilgililere bildirir.

  BY.7 Uygulama odasının/biriminin ısı düzeyi, havalandırma, aydınlatma ve benzeri gibi şartlarını ihtiyaca uygun şekilde ayarlar

  BY.8 Müşteriyi karşılayarak talebini alır.

  BY.9 Müşteriden sağlık durumu ile ilgili yazılı bilgi alır.

  BY.10 Müşteriden aldığı bilgileri işyeri talimatlarına uygun olarak forma kaydederek müşteriye imzalatır

  * BY.11 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar

  * BY.12 Gerçekleştireceği çalışmaya uygun KKD’yi kullanır

  BY.13 Randevularını, seanslar arasında kendisi için yeterli dinlenme süresi, bir sonraki müşteri için hazırlık süresi ve her bir müşteriye işlem için gerekli zamanı bırakmaya özen gösterecek şekilde düzenler

  BY.14 Müşteriyi, randevu ve işlem süresi hakkında bilgilendirir.

  BY.15 Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.

  BY.16 Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesini sağlar

  BY.17 Temin edilen malzemelerin, türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını, siparişe göre kontrol eder.

  BY.18 Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırarak yerleştirir

  BY.19 Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme ile temizler

  *BY.20 Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri belirler.   

  BY.21 Elektro epilasyonda kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre uygulama ucunu belirler.

  BY.22 Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre epilasyon cihazının akımını, akım süresini/enerji seviyesini belirleyerek makineyi ayarlar

  *BY.23 Elektro epilasyon cihazı ile kılın çıkış yönünde kıl köküne girerek yeterli süre akım verir.

  *BY.24 Kıl köküne uygulanan işlemin başarılı olup olmadığını cımbız kullanarak kontrol eder

  *BY.25 Belirtilen bölgeye en az 10 kıl kökü olmak üzere yeterli miktarda elektro epilasyon uygulaması yapar.

  BY.26 Epilasyon yapılan vücut bölgesini uygun malzeme ile temizler.

  BY.27 Uygun kozmetik ürünü ile işlem yapılan bölgeyi yatıştırır.

  BY.28 Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi geren konular hakkında müşteriyi uyarır

  BY.29 Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım ürünleri hakkında tavsiyelerde bulunur.

  BG.1 Işık sistemli epilasyon uygulaması yapılmasına engel teşkil edebilecek sağlık durumlarını açıklar.

  BG.2 Kılın anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.

  BG.3 Işık sistemli epilasyon uygulamasında kullanılan iş ekipmanının çalışma prensiplerini açıklar

  BG.4 Işık sistemli epilasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar

  BG.5 Işık sistemli epilasyon uygulama periyotlarını açıklar.

  BG.6 Işık sistemli epilasyonda uyulması gereken hijyen kurallarını açıklar.

  BG.7 Işık sistemli epilasyon cihazının uygulama ayarlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralar

  BG.8 Işık sistemli epilasyon uygulamasında işlem basamaklarını sıralar.

  BG.9 Uygulama sonrasında müşteriye verilmesi gereken bilgilerin kapsamını belirtir.

  BG.10 Cildin katmanlarını açıklar.

  BG.11 Epilasyon işlemlerinde kullanılan ışık sistemlerini tanımlar.

  *BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler

  BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemeyi gerçekleştirilecek işleme göre hazırlar.

  BY.3 Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde elle ve/veya uygun ekipman ile temizlik malzemesi kullanarak temizler

  BY.4 Kullanılan iş ekipmanını ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun şekilde, elle ve/veya makineyle, temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder

  BY.5 Sterilize edilen iş ekipmanını uygun saklama kaplarında saklar.

  BY.6 Kullanılan uygulama ünitesi ile diğer iş ekipmanında kapsamlı arıza olması durumunda ilgililere bildirir

  BY.7 Uygulama odasının/biriminin ısı düzeyi, havalandırma, aydınlatma ve benzeri gibi şartlarını ihtiyaca uygun şekilde ayarlar.

  BY.8 Müşteriyi karşılayarak talebini alır.

  BY.9 Müşteriden sağlık durumu ile ilgili yazılı bilgi alır.

  BY.10 Müşteriden aldığı bilgileri işyeri talimatlarına uygun olarak forma kaydederek müşteriye imzalatır.

  *BY.11 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.

  *BY.12 Gerçekleştireceği çalışmaya uygun KKD’yi kullanır.

  BY.13 Randevularını, seanslar arasında kendisi için yeterli dinlenme süresi, bir sonraki müşteri için hazırlık süresi ve her bir müşteriye işlem için gerekli zamanı bırakmaya özen gösterecek şekilde düzenler

  BY.14 Müşteriyi, randevu ve işlem süresi hakkında bilgilendirir.

  BY.15 Stoktaki ve çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder

  BY.16 Tespit edilen eksik malzemelerin temin edilmesini sağlar.

  BY.17 Temin edilen malzemelere ilişkin bileşenleri (türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını) siparişe göre kontrol eder.

  BY.18 Saklanacak ve stoklanacak malzemeleri saklama koşullarına göre sınıflandırarak yerleştirir.

  BY.19 Epilasyon yapılacak bölgeyi, uygun malzeme ile temizler.

  *BY.20 İşlem yapılacak bölgedeki, dövme, kalıcı makyaj, yara izi, ben gibi işlem görmemesi gereken yerleri uygun beyaz bir malzeme ile kapatır

  *BY.21 Müşterinin gözlerini özel koruyucu gözlükle kapatır

  *BY.22 Uygulama yapılacak vücut bölgesinin yapısını ve durumunu gözle veya lup (loop) ile kontrol ederek epilasyon cihazına girilecek parametreleri belirler.

  *BY.23 Kılın kalınlığına ve işlem yapılacak bölgeye göre parametreleri (uygun enerji seviyesi gibi) belirleyerek makineyi ayarlar.

  *BY.24 Epilasyon cihazının kullanma talimatına göre (bölgeye birden çok defa veya tek sefer atış yaparak) uygulama yapılacak bölgeye hiç boşluk kalmayacak şekilde yoğun ışık verir.

  BY.25 İşlem yapılan vücut bölgesini cildi tahriş etmeden uygun şekilde temizler

  BY.26 Uygun kozmetik ürünü ile işlem yapılan bölgeyi yatıştırır.

  *BY.27 Uygulama sonrasında müşterinin dikkat etmesi gereken konular hakkında müşteriyi uyarır.

  BY.28 Epilasyon sonrası kullanılabilecek bakım ürünleri hakkında tavsiyelerde bulunur.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİĞİ

  GÖRÜNTÜLE

  EPİLASYON UZMANI SEVİYE 4 ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.