Skip links

Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı

Protez Tırnak Uygulayıcısı Seviye 3

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  17UY0286-3 Kozmetik Ürünler Tanıtım Ve Uygulama Elemanı (Seviye 3)

   Kozmetik ürün uygulama faaliyetlerinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  17UY0286-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

  17UY0286-3/A2 Kozmetik Ürün Tanıtımı ve Uygulaması

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  TEORİK SINAV

  BG.1 Çalışma konusuna göre olası tehlike ve riskleri ayırt eder.

  BG.2 İş süreçleri ile ilgili olası sağlık sorunları ve önlemlerini açıklar.

  BG.3 İş süreçlerinde kullanılan ekipmanlar için güvenlik önlemlerini tanımlar.

  BG.4 Yapılan işe ve kullanılan iş ekipmanlarına uygun KKD’leri ayırt eder.

  BG.5 Tehlike, risk ve ramak kala terimlerinin anlamlarını ayırt eder.

  BG.6 İş süreçlerinde kullanılan kozmetiklerin ve temizlik malzemelerinin özelliklerine uygun alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar.

  BG.7 Yetkisi dahilindeki iş ekipmanlarının bakımları ve periyodik muayenelerine ilişkin süreçleri açıklar.

  BG.8 Acil durumlara (yangın, patlama, doğal afet vb.) karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.9 Acil durum planının işlev ve önemini açıklar.

  BG.10 Atıkların çevre koruma açısından tehlike ve risklerini ayırt eder.

  BG.11 Dönüştürülebilen malzemeleri ayırt eder.

  BG.12 Atıklarının muhafaza ve bertaraf işlemlerini açıklar.

  BG.13 Çevresel risk faktörlerini açıklar.

  BG.14 Kozmetik ürün tanıtım ve uygulamalarında tutulması gerekli kayıtları açıklar.

  BG.15 Ekip çalışmasının önemi, faydaları, başarılı ekip özellikleri ve ekip sorunlarının çözümüne dair temel bilgileri açıklar.

  BG.16 İş süreçlerinde kullanılan iş ekipmanlarına ilişkin olası hata ve arıza durumlarına karşı alınması gereken önlemleri açıklar.

  BG.17 Kozmetik ürün tanıtım ve uygulamalarında kullanılan iş ekipmanlarının teknik özelliklerini ve işlevlerini ayırt eder.

  BG.18 Kalite ve prosedür kavramlarını ayırt eder.

  BG.19 Müşterilerden gelen öneri ve şikayet halinde yapılması gereken işlemleri tanımlar.

  BG.1 Cilt hassasiyetinin belirtilerini sıralar.

  BG.2 Renkli kozmetik ürünlerini açıklar.

  BG.3 Uygulanacak işleme uygun koruyucu aparatları ayırt eder.

  BG.4 Makyaj temizleme ürünlerini ayırt eder.

  BG.5 Renkli kozmetik ürünlerinin kullanım alanlarını ve yöntemlerini açıklar.

  BG.6 Renkli kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında, ilgili kullanım talimatı doğrultusunda dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

  BG.7 Diğer kozmetik ürünlerini açıklar.

  BG.8 Diğer kozmetik ürünlerin test edilebileceği bölgeleri sıralar.

  BG.9 Diğer kozmetik ürünün kullanımı için müşteriye sağlaması gereken asgari bilgileri sıralar.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER     PERFORMANS SINAVI

  *BY.1 Çalışma ortamını İSG, çevre ve kalite koşullarına göre düzenler.

  *BY.2 Çalışma ortamındaki iş ekipmanı ve malzemenin gerçekleştirilecek işleme göre uygunluğunu kontrol eder.

  *BY.3 Kişisel hazırlığını işe, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde yapar.

  *BY.4 Ellerini dezenfektan madde ile dezenfekte eder.

  *BY.5 Müşteriyi karşılayarak talebini alır.

  BY.6 Cilt analiz cihazını bağlantılarını yaparak çalışır hale getirir.

  BY.7 Gerekli hallerde tespit yapılacak bölgeyi uygun cilt temizleme ürünü ile temizler.

  BY.8 Cilt analiz aparatı/cihazı ile cildin durumunu tespit eder.

  *BY.9 Müşteriye cilt durumu hakkında bilgi verir.

  BY.10 Müşteriye kullanılacak kozmetik ürünü küçük bir miktar uygulayarak müşterinin cilt hassasiyetini belirler.

  BY.11 Müşteriye ürün ve ürünün cilt yapısına ve kullanımına uygunluğu hakkında bilgi verir.

  *BY.12 Yapılacak uygulamaya göre uygun koruyucu aparatı müşteriye uygun şekilde takar.

  BY.13 Müşterinin makyajını uygun ürün ile temizler.

  BY.14 Temizlik yaptığı bölgeyi uygun malzeme ile kurular.

  *BY.15 Renkli kozmetik ürününü kullanım talimatları doğrultusunda uygular.

  *BY.16 Müşteriye satın alma sonrasında renkli kozmetik ürünün kullanımına ilişkin bilgi verir.

  BY.17 Müşteriye, talebi ve cilt durumuna uygun kullanabileceği diğer ürünlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapar.

  BY.18 Müşteriye, talebi ve cilt durumuna uygun kullanabileceği diğer uygun ürünlere ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapar.

  BY.19 Az miktarda ürünü uygun bölgeye kullanım talimatları doğrultusunda uygular.

  BY.20 Test ettiği ürünü uygun temizleme malzemesi ile temizler.

  *BY.21 Müşteriye satın alma sonrasında ürünün kullanımına ilişkin bilgi verir.

  BY.22 Müşterinin ürünü kullanmaya karar vermesi halinde, müşteriye ürünün kullanımına ilişkin bilgi verir.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  17uy0286-3-rev-01-kozmetik-urunler-tanitim-ve-uygulama-elemani.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.