Skip links

Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcı Seviye 4

Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcı Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  19UY0402-4 Cep Telefonu Tamir, Bakım Ve Onarımcısı (Seviye 4)

  Bu yeterlilik Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda verimliliğin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  19UY0402-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

  19UY0402-4/A2: Cep Telefonu Arıza Tespit, Tamir, Bakım ve Onarımı

  Seçmeli Birimler

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  TEORİK SINAV

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kuralları açıklar.

  BG.2 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını açıklar.

  BG.3 Yapılan işe ve iş yerine uygun kişisel koruyucu donanımları açıklar.

  BG4 İSG koruma ve müdahale araçlarının işlevlerini açıklar.

  BG.5 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini açıklar.

  BG.6 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını nasıl yerleştireceğini tarif eder.

  BG.7 Risklerin belirlenmesi çalışmalarına nasıl katkıda bulunacağını açıklar.

  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasını tarif eder.

  BG.9 Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini açıklar.

  BG.10 Çevresel risklerin (yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli şekilde tutulması ve benzeri) azaltılma sürecini tarif eder.

  BG.11 Dönüştürülebilir malzemelerin depolanma sürecini tarif eder.

  BG.12 İşletme tarafından kendisine tahsis edilen kaynak ve sarf malzemeleri kullanma süreçlerini sıralar.

  BG.13 Kalite gerekliliklerinin neler olduğunu açıklar.

  BG.14 Kalite sağlama tekniklerini açıklar.

  BG.15 Hizmet kalitesini artırıcı önerileri açıklar.

  BG.16 Proseslerde saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder.

  BG.1 Kalibrasyon kontrol süreçlerini açıklar.

  BG.2 Kalibrasyonu yapılacak cihazları ayırt eder.

  BG.3 Ekipmanın yazılımını kontrol ve güncelleme sürecini açıklar.

  BG.4 İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve makinaların işlevselliğini açıklar.

  BG.5 Çalışma donanımının, işlevselliğini yitirme durumlarında yapacağı kayıt işlemlerini açıklar.

  BG.6 Çalışma donanımının bozulma ve yıpranma durumlarında yapacağı kayıt işlemlerini açıklar.

  BG.7 Topraklama işlemlerini açıklar.

  BG.8 İş süreçlerinde servis hizmet programı, kullanılan form rapor vb. uygulamaları açıklar.

  BG.9 İş emrine göre çalışma planını hazırlamayı açıklar.

  BG.10 Arıza durumunda oluşan müşteri taleplerini değerlendirme sürecini açıklar.

  BG.11 Demonte edilirken karşılaşabileceği muhtemel arızaya neden olabilecek durumların (darbe, sıvı vb.) kontrol sürecini açıklar.

  BG.12 Demonte edilirken karşılaşabileceği muhtemel arızaya neden olabilecek durumların (darbe, sıvı vb.) kayıt sürecini açıklar.

  BG.13 Arıza tespit sonuçlarının tür, nitelik ve maliyetine ilişkin müşteri geri bildirimini açıklar.

  BG.14 Cihazın onarımında yararlandığı teknik dokümanları ayırt eder.

  BG.15 Cihazın onarımında yararlandığı ekipmanları ayırt eder.

  BG.16 Cihazın çalışırlık süreçlerinde olası hataları ve arıza durumlarını açıklar.

  BG.17 Cihazın demonte süreçlerindeki izleyeceği uygulamaları açıklar.

  BG.18 Arıza tespitinden sonra (onarım sürecinden önce) yapması gerekenleri açıklar.

  BG.19 Onarım süreçlerinde uygulanan hat çekme işlemini açıklar.

  BG.20 Onarım süreçlerinde uygulanan temizleme uygulamalarını açıklar.

  BG.21 Onarım süreçlerinde uygulanan lehim uygulamalarını açıklar.

  BG.22 Parça değişiminde dikkat edilecek hususları açıklar.

  BG.23 Cihazın onarım sonrası işlevselliğini açıklar.

  BG.24 Kullanım hatalarının niteliklerini açıklar.

  BG.25 Ürün teslim süreçlerine ilişkin raporlamanın önemini açıklar.

  BG.26 Onarımı yapılan cihazın işlevsellik kontrol işlemlerini açıklar.

  BG.27 Ürün teslimi için gerekli rapor ve dokümanları hazırlama işlemlerini açıklar.

  BG.28 Kullanım hatalarına ilişkin bulgulara ait bilgilerin müşteriye iletmenin önemini açıklar.

  BG.29 İş süreçlerinde karşılaştığı sorunlar hakkında raporlama ve üretici firmaya geri bildirim işlemlerinin önemini açıklar.

  BECERİ VE YETKİNLİKLER

  PERFORMANS SINAVI

  BY.1 Cihazla ilgili topraklama bağlantılarını kontrol eder.

  *BY.2 Elektrostatik deşarj (ESD) uygulamalarını yapar.

  BY.3 Cihazın onarımında yararlandığı teknik dokümanları ve ekipmanları hazırlar.

  BY.4 Onarımda kullanacağı malzemeleri ve yedek parçaları çalışma masasına hazırlar.

  BY.5 Cihazın çalışırlığını test eder.

  BY.6 Çalışmayan cihaza harici güç uygulayarak tekrar test eder.

  BY.7 Potansiyel arızaları göz önüne alarak demonte eder.

  BY.8 Arızalı olduğu belirlenen parçayı temizler.

  BY.9 Arıza belirleme ve onarım süreçlerinde lehim işlemi uygular.

  BY.10 Arızalı olduğu belirlenen parçayı mekanik olarak değiştirir.

  BY.11 Donanımların yazılımsal işlemlerini yapar.

  BY.12 Sistemin tüm bağlantı, monte ve ayar işlemlerini gerçekleştirerek çalışırlık durumunu test eder.

  *BY.13 İşe uygun KKD (iş kıyafeti, koruyucu gözlük, eldiven,bileklik-kolluk) kullanır.

  *BY.14 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

  *BY.15 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.

  *BY.16 Ayrıştırılan atıkları toplar.

  *BY.17 İşlem formlarında yer alan talimatlara , planlara, tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

  Sınavlardan geçmek için en az kaç puan alınmalıdır?
  Teorik sınavlardan en az 70 puan performans sınavlarından kritik adımların tümünden başarılı olma şartı ile en az %80 puan alınmalıdır.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  19uy0402-4-rev-00-cep-telefonu-tamir-bakim-ve-onarimcisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.