Skip links

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4

Hızlı Başvuru Formu
Sizi Arayalım

  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

  Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. Bu yeterlilik direnç kaynağında yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.
  BELGELENDİRME ŞARTLARI

  Zorunlu Birimler

  11UY0010-3/ A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Seçmeli Birimler

  11UY0015-4/ B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

  b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

  GÖZETİM SIKLIĞI

  Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar.

  BG.2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar.

  BG.3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

  BG.4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

  BG.5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.

   BG.6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar

  BG.7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar.

  BG.8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder.

  BG.9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar.

  BG.10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar.

  BG.1 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri açıklar.

  BG.2 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar.

   BG.3 Parametre sapmaları ve kaynak işlem sonuçları arasındaki ilişkiyi tarif eder.

  BG.4 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar.

  BG.5 Cihazın kontrol ve gözetim sistemini tanımlar.

   BG.6 Malzeme ve elektrot biçimleri, temas bölgesi ve elektrotların sabitlenmesini tanımlar

  BG.7 Oluşan hataları ve sebepleri açıklar

  BG.8 Kaynak metalinin test metotlarını açıklar.

   BG.9 Kaynak kusurlarını edeceğini açıklar.

   BG.10 Doğru elektrot seçimini tanımlar.

   BG.11 Soğutma sistemini tanımlar.

  BG.12 Kullanım öncesi teçhizatın nasıl kontrol edeceğini tarif eder.

  *BY.1 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar *BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

  BY.3 Ölçü aletlerini kullanır.

  BY.4 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini doğru tespit eder.

  BY.5 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer.

   BY.6 Kulanım öncesi teçhizatın kontrollerini yapar.

   BY.7 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

  *BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

  *BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

  *BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

   BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

  *BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

  Başvuru Evrakları
  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  2. Banka dekontu Ödeme Yapılabilecek Hesap Bilgileri
  3. Başvuru Formu( doldurulmuş, ıslak imzalı )

  Başvuruların alınabilmesi için bu evrakların her bir aday için hazırlanıp Kaynes Genel Merkezine elden veya Kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

  DİRENÇ KAYNAK AYARCISI ŞARTNAMESİ

  GÖRÜNTÜLE

  KAYNAKÇI BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  11uy0015-4-rev-03-direnc-kaynak-ayarcisi.pdf

  GÖRÜNTÜLE

  GÖZETİM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  GÖRÜNTÜLE

  Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 3 ADIMLAR

  GÖRÜNTÜLE
  Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.