Skip links

Şirket Profili

‘‘Bilginin sermaye olarak kabul edildiği günümüz dünyasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geleceğe yatırım yapmak isteyen toplumlar öncelikle insan kaynağına yatırım yapmalıdırlar. Bilgiyi elde etmenin yanı sıra bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak, geliştirmek ve yenilemek de önemlidir.’’

Kaynes, 2006 yılında yönetim kurulu uzun yıllar profesyonel iş hayatında aktif olarak çalışmış mühendislerden oluşan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, mesleki eğitim konusunda yetkili bir kurum olarak faaliyetlerine başlamıştır.

İnsan kaynağının niteliklerine göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmaya uygun belgelendirme yapılması günümüz bilgi toplumlarında bir gereklilik haline gelmiştir. Kaynes, eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak bu gereklilikten hareketle, ‘‘Personel Belgelendirmesi’’ ile alakalı çalışmaların yakın takipçisi olmuş ve bu yapıya uyum sağlayan akredite bir ‘‘Belgelendirme Kuruluşu’’ olarak hizmet sunmaya başlamıştır.

Akreditasyon yetkilendirilmiş bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir. Akredite edilmiş bir hizmet ise, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder.

Bu ünvanın üzerine yüklediği sorumlulukların bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Kaynes; tamamen bağımsız, tarafsız ve adil bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Belgelendirme talep eden kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeyen Kaynes, gerekli kriterleri sağlayan adaylara TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkisi çerçevesinde belgelendirme sürecini yürütmekte ve öncesinde, belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartları belirleyerek, başvurma isteğinde olan herkesin ulaşabilmesini sağlamaktadır.

Maddi kaygıdan uzak hedefleri olan Kaynes, sektörün en tecrübeli profesyonelleri ile herkes için tarafsız ve adil belgelendirme kurallarını uygulamaktadır.

Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinden asla taviz vermeyen Kaynes, yasal mevzuat ve yükümlülüklerini koşullar ne olursa olsun yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.


Bilginin gücüne birlikte ulaşabilmek dileğiyle…

Kaynes, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.